Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 36697
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3283
Przyznanie statusu bezrobotnego 2435
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2325
Utrata statusu bezrobotnego 2218
Utrata statusu poszukującego pracy 1894
Rejestracja bezrobotnych 6307
Rejestracja przez Internet 5854
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2394
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3323
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2788
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1952
Rejestracja poszukujących pracy 3238
Rejestracja przez Internet 2181
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2010
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2044
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1712
Poszukiwanie pracy i rekrutacja 4385
Jak szukać pracy 2349
Jak przygotować CV? 4275
Jak napisać list motywacyjny 5680
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej 1954
Przygotowanie ogłoszenia o poszukiwaniu pracy 1981
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3434
Prawa bezrobotnych 2873
Prawa poszukujących pracy 2013
Obowiązki bezrobotnych 2540
Obowiązki poszukujących pracy 1850
Świadczenia pieniężne 12493
Wysokość świadczeń pieniężnych 4147
Terminarz wypłacania świadczeń 3803
Zasiłek dla bezrobotnych 7388
Ubezpieczenie zdrowotne 2213
Dodatek aktywizacyjny 2662
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2447
Zwrot kosztów przejazdu 2892
Zwrot kosztów zakwaterowania 1935
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2210
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1898
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 3915
Podnoszenie kwalifikacji 4611
Szkolenia 3590
Plan szkoleń 3318
Analiza efektywności szkoleń 2588
Analiza potrzeb szkoleniowych 1730
Studia podyplomowe 2588
Bon szkoleniowy 2640
Bony stażowe 2460
Trójstronne umowy szkoleniowe 2550
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 3123
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 1815
Pożyczka szkoleniowa 2378
Formy wsparcia 10741
Pośrednictwo pracy 2451
Oferta pracy 2269
Giełda pracy 2467
Praca zagranicą 2301
Praca w UE/EOG i Szwajcarii 2915
Praca w innych krajach 2241
Informacje dla powracających do kraju 2213
Poradnictwo zawodowe 2010
Poradnictwo indywidualne 1812
Poradnictwo grupowe 1966
Zasoby informacji 1832
Wykaz porad grupowych 44
Wykaz spotkań informacyjnych 13
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2307
Planowane terminy szkoleń 3145
Staże 10387
Prace interwencyjne 2238
Roboty publiczne 2178
Prace społecznie użyteczne 2002
Bon zatrudnieniowy 2234
Dla osób niepełnosprawnych 2811
Bon na zasiedlenie 4357
Jednorazowe środki na działalność gospodarczą 4924
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2760
Realizowane Projekty 163
Projekty Unijne 42
Projekt dla osób młodych do 30 r.ż. w ramach PO WER 2017 -2018 82
Projekt dla osób po 30 r.ż. w ramach RPO WM 2018-2019 86
Projekty Regionalne 36
Małopolski Program Regionalny FIRMA+1 52
Małopolski Program Regionalny KONSERWATOR 35
Projekty z Rezerwy MRPiPS 48
Projekt z Rezerwy MRPiPS dla osób długotrwale bezrobotnych 81
Projekt z Rezerwy MRPiPS dla osób powyżej 45 r.ż 46
Projekt z Rezerwy MRPiPS dla osób ze wsi 65
Pozostałe projekty 40
Zatrudnianie cudzoziemców 2196
Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia 466
Praca sezonowa 469
Dokumenty do pobrania 10286
Agencje zatrudnienia 2439
Inne informacje 2348
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia 3441
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia 5348
Ubezpieczenie dobrowolne w ZUS 2668
Renta z tytułu niezdolności do pracy 2112
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 23061
Zgłoszenie oferty pracy 7909
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4274
Zgłaszanie oferty pracy przez telefon 3122
Zgłoszenie oferty pracy przez internet 1740
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7326
Pośrednictwo pracy krajowe 2024
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1983
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1667
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2514
Krajowy Fundusz szkoleniowy 6319
Trójstronne umowy szkoleniowe 1903
Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników 3190
Staże 3396
Prace interwencyjne 4007
Roboty publiczne 2488
Prace społecznie użyteczne 2464
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2799
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2136
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2655
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3005
Pożyczka na utworzenie miejsca pracy 2449
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 4413
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2012
Ochrona miejsc pracy 1933
Zwolnienia grupowe 2152
Zwolnienia monitorowane 1806
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1881
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 2250
Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego 2073
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 1944
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1983
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3682
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3234
Praca sezonowa 594
Przedłużenie pracy sezonowej 541
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 2779
Ważne kontakty i linki 2070
Dokumenty do pobrania 13880
Inne informacje 1917
Ustawa antykryzysowa 1907
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2653
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1902
Kontakt do urzędu pracy 53390
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3859
Barometr zawodów 1373
Programy 3312
Programy specjalne 2800
Rezerwa MPiPS 2980
Programy regionalne 1082
Konserwator 1625
Firma + 1 1303
Projekty EFS 2016 - 2017 2082
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1706
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 1556
Projekty EFS 2015-2016 55
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4559
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2399
Inne projekty i programy 70
Centrum Wsparcia "Kolping" 54
Analizy i statystyki 8460
Analizy dotyczące rynku pracy 5907
Statystyka lokalna - problemowa 2846
Statystyka lokalna - cykliczna 2655
Sprawozdania statystyczne MPiPS-01 3048
Struktura osób bezrobotnych w powiecie 3537
Struktura osób bezrobotnych w poszczególnych gminach 3062
Barometr zawodów 1751
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 1222
Roczne informacje i prezentacje 4744
Powiatowa Rada Rynku Pracy 2959
Przydatne linki 2201
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2514
Ogłoszenia i przetargi 32833
Ogłoszenia o zamówieniu nr 1 - 2015r. 2541
Ogłoszenia o zamówieniu nr 2 1821
Ogłoszenia o zamówieniu nr 3 1729
Ogłoszenia o zamówieniu nr 4 1779
Ogłoszenia o zamówieniu nr 5 1956
Ogłoszenia o zamówieniu nr 6 1838
Ogłoszenie o zamówieniu nr 7 - 2016r. 1509
Ogłoszenie o zamówieniu nr 8 1171
Ogłoszenie o zamówieniu nr 9 - 2017r. 1246
Ogłoszenie o zamówieniu nr 10 1173
Ogłoszenie o zamówieniu nr 11 1198
Ogłoszenie o zamówieniu nr 12 640
Ogłoszenie o zamówieniu nr 13 - 2018r. 608
Dokumenty do pobrania 6052
Ochrona danych osobowych 121