Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 37737
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3396
Przyznanie statusu bezrobotnego 2511
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2393
Utrata statusu bezrobotnego 2284
Utrata statusu poszukującego pracy 1946
Rejestracja bezrobotnych 6563
Rejestracja przez Internet 6040
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2450
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3455
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2881
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2017
Rejestracja poszukujących pracy 3368
Rejestracja przez Internet 2241
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2065
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2126
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1754
Poszukiwanie pracy i rekrutacja 4532
Jak szukać pracy 2405
Jak przygotować CV? 4477
Jak napisać list motywacyjny 5799
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej 2004
Przygotowanie ogłoszenia o poszukiwaniu pracy 2024
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3556
Prawa bezrobotnych 2945
Prawa poszukujących pracy 2070
Obowiązki bezrobotnych 2616
Obowiązki poszukujących pracy 1905
Świadczenia pieniężne 12942
Wysokość świadczeń pieniężnych 4279
Terminarz wypłacania świadczeń 3983
Zasiłek dla bezrobotnych 7555
Ubezpieczenie zdrowotne 2289
Dodatek aktywizacyjny 2782
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2531
Zwrot kosztów przejazdu 2998
Zwrot kosztów zakwaterowania 2014
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2302
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1946
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 3983
Podnoszenie kwalifikacji 4795
Szkolenia 3765
Plan szkoleń 3418
Analiza efektywności szkoleń 2677
Analiza potrzeb szkoleniowych 1801
Studia podyplomowe 2710
Bon szkoleniowy 2748
Bony stażowe 2533
Trójstronne umowy szkoleniowe 2617
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 3229
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 1878
Pożyczka szkoleniowa 2443
Formy wsparcia 11097
Pośrednictwo pracy 2516
Oferta pracy 2340
Giełda pracy 2540
Praca zagranicą 2369
Praca w UE/EOG i Szwajcarii 2997
Praca w innych krajach 2306
Informacje dla powracających do kraju 2267
Poradnictwo zawodowe 2074
Poradnictwo indywidualne 1874
Poradnictwo grupowe 2018
Zasoby informacji 1881
Wykaz porad grupowych 133
Wykaz spotkań informacyjnych 75
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2374
Planowane terminy szkoleń 3245
Staże 10559
Prace interwencyjne 2306
Roboty publiczne 2236
Prace społecznie użyteczne 2052
Bon zatrudnieniowy 2312
Dla osób niepełnosprawnych 2950
Bon na zasiedlenie 4472
Jednorazowe środki na działalność gospodarczą 5116
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2835
Realizowane Projekty 282
Projekty Unijne 105
Projekt dla osób młodych do 30 r.ż. w ramach PO WER 2017 -2018 915
Projekt dla osób po 30 r.ż. w ramach RPO WM 2018-2019 163
Projekty Regionalne 96
Małopolski Program Regionalny FIRMA+1 111
Małopolski Program Regionalny KONSERWATOR 82
Projekty z Rezerwy MRPiPS 108
Projekt z Rezerwy MRPiPS dla osób długotrwale bezrobotnych 139
Projekt z Rezerwy MRPiPS dla osób powyżej 45 r.ż 103
Projekt z Rezerwy MRPiPS dla osób ze wsi 131
Pozostałe projekty 97
Droga do zatrudnienia II 22
Zatrudnianie cudzoziemców 2290
Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia 534
Praca sezonowa 529
Dokumenty do pobrania 10583
Agencje zatrudnienia 2505
Inne informacje 2426
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia 3530
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia 5394
Ubezpieczenie dobrowolne w ZUS 2736
Renta z tytułu niezdolności do pracy 2178
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 23752
Zgłoszenie oferty pracy 8104
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4404
Zgłaszanie oferty pracy przez telefon 3227
Zgłoszenie oferty pracy przez internet 1821
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7536
Pośrednictwo pracy krajowe 2094
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2050
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1715
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2571
Krajowy Fundusz szkoleniowy 6435
Trójstronne umowy szkoleniowe 1971
Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników 3309
Staże 3480
Prace interwencyjne 4072
Roboty publiczne 2543
Prace społecznie użyteczne 2518
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2891
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2192
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2722
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3057
Pożyczka na utworzenie miejsca pracy 2505
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 4488
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2069
Ochrona miejsc pracy 1987
Zwolnienia grupowe 2199
Zwolnienia monitorowane 1854
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1951
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 2300
Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego 2132
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 1995
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2027
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3867
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3395
Praca sezonowa 657
Przedłużenie pracy sezonowej 623
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 2952
Ważne kontakty i linki 2122
Dokumenty do pobrania 14268
Inne informacje 1971
Ustawa antykryzysowa 1972
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2735
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2003
Kontakt do urzędu pracy 54826
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3960
Barometr zawodów 1481
Programy 3421
Programy specjalne 2905
Rezerwa MPiPS 3054
Programy regionalne 1142
Konserwator 1711
Firma + 1 1384
Projekty EFS 2016 - 2017 2165
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1766
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 1623
Projekty EFS 2015-2016 129
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4623
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2479
Inne projekty i programy 157
Centrum Wsparcia "Kolping" 131
Pro-studio szkolenia 64
Analizy i statystyki 8647
Analizy dotyczące rynku pracy 6019
Statystyka lokalna - problemowa 2929
Statystyka lokalna - cykliczna 2718
Sprawozdania statystyczne MPiPS-01 3131
Struktura osób bezrobotnych w powiecie 3633
Struktura osób bezrobotnych w poszczególnych gminach 3208
Barometr zawodów 1856
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 1354
Roczne informacje i prezentacje 4868
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3082
Przydatne linki 2310
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2627
Ogłoszenia i przetargi 35259
Ogłoszenia o zamówieniu nr 1 - 2015r. 2644
Ogłoszenia o zamówieniu nr 2 1938
Ogłoszenia o zamówieniu nr 3 1850
Ogłoszenia o zamówieniu nr 4 1875
Ogłoszenia o zamówieniu nr 5 2058
Ogłoszenia o zamówieniu nr 6 1973
Ogłoszenie o zamówieniu nr 7 - 2016r. 1629
Ogłoszenie o zamówieniu nr 8 1270
Ogłoszenie o zamówieniu nr 9 - 2017r. 1335
Ogłoszenie o zamówieniu nr 10 1248
Ogłoszenie o zamówieniu nr 11 1283
Ogłoszenie o zamówieniu nr 12 719
Ogłoszenie o zamówieniu nr 13 - 2018r. 700
Ogłoszenie o zamówieniu nr 14 24
Dokumenty do pobrania 6181
Ochrona danych osobowych 207