Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 39112
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3511
Przyznanie statusu bezrobotnego 2598
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2473
Utrata statusu bezrobotnego 2363
Utrata statusu poszukującego pracy 2005
Rejestracja bezrobotnych 6944
Rejestracja przez Internet 6254
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2517
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3599
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3009
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2087
Rejestracja poszukujących pracy 3504
Rejestracja przez Internet 2301
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2121
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2195
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1813
Poszukiwanie pracy i rekrutacja 4683
Jak szukać pracy 2474
Jak przygotować CV? 4659
Jak napisać list motywacyjny 5952
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej 2056
Przygotowanie ogłoszenia o poszukiwaniu pracy 2083
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3672
Prawa bezrobotnych 3060
Prawa poszukujących pracy 2133
Obowiązki bezrobotnych 2694
Obowiązki poszukujących pracy 1963
Świadczenia pieniężne 13394
Wysokość świadczeń pieniężnych 4438
Terminarz wypłacania świadczeń 4226
Zasiłek dla bezrobotnych 7735
Ubezpieczenie zdrowotne 2381
Dodatek aktywizacyjny 2898
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2604
Zwrot kosztów przejazdu 3093
Zwrot kosztów zakwaterowania 2078
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2386
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2006
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 4075
Podnoszenie kwalifikacji 5035
Szkolenia 4019
Plan szkoleń 3533
Analiza efektywności szkoleń 2782
Analiza potrzeb szkoleniowych 1906
Studia podyplomowe 2831
Bon szkoleniowy 2896
Bony stażowe 2617
Trójstronne umowy szkoleniowe 2682
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 3337
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 1942
Pożyczka szkoleniowa 2496
Formy wsparcia 11548
Pośrednictwo pracy 2574
Oferta pracy 2406
Giełda pracy 2613
Praca zagranicą 2475
Praca w UE/EOG i Szwajcarii 3115
Praca w innych krajach 2387
Informacje dla powracających do kraju 2333
Poradnictwo zawodowe 2136
Poradnictwo indywidualne 1932
Poradnictwo grupowe 2089
Zasoby informacji 1956
Wykaz porad grupowych 231
Wykaz spotkań informacyjnych 141
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2457
Planowane terminy szkoleń 3365
Staże 10770
Prace interwencyjne 2387
Roboty publiczne 2300
Prace społecznie użyteczne 2106
Bon zatrudnieniowy 2411
Dla osób niepełnosprawnych 3118
Bon na zasiedlenie 4591
Jednorazowe środki na działalność gospodarczą 5389
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2915
Realizowane Projekty 456
Projekty Unijne 202
Projekt dla osób młodych do 30 r.ż. w ramach PO WER 2017 -2018 1242
Projekt dla osób po 30 r.ż. w ramach RPO WM 2018-2019 278
Projekty Regionalne 154
Małopolski Program Regionalny FIRMA+1 179
Małopolski Program Regionalny KONSERWATOR 147
Projekty z Rezerwy MRPiPS 179
Projekt z Rezerwy MRPiPS dla osób długotrwale bezrobotnych 216
Projekt z Rezerwy MRPiPS dla osób powyżej 45 r.ż 160
Projekt z Rezerwy MRPiPS dla osób ze wsi 205
Pozostałe projekty 165
Droga do zatrudnienia II 120
Zatrudnianie cudzoziemców 2383
Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia 647
Praca sezonowa 601
Dokumenty do pobrania 10908
Agencje zatrudnienia 2578
Inne informacje 2518
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia 3634
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia 5460
Ubezpieczenie dobrowolne w ZUS 2810
Renta z tytułu niezdolności do pracy 2235
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 24469
Zgłoszenie oferty pracy 8330
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4514
Zgłaszanie oferty pracy przez telefon 3301
Zgłoszenie oferty pracy przez internet 1917
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7756
Pośrednictwo pracy krajowe 2159
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2127
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1764
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2631
Krajowy Fundusz szkoleniowy 6596
Trójstronne umowy szkoleniowe 2023
Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników 3447
Staże 3568
Prace interwencyjne 4136
Roboty publiczne 2592
Prace społecznie użyteczne 2570
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2984
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2260
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2821
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3118
Pożyczka na utworzenie miejsca pracy 2569
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 4573
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2126
Ochrona miejsc pracy 2049
Zwolnienia grupowe 2247
Zwolnienia monitorowane 1904
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2017
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 2355
Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego 2177
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 2044
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2072
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4094
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3548
Praca sezonowa 725
Przedłużenie pracy sezonowej 722
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 3098
Ważne kontakty i linki 2183
Dokumenty do pobrania 14621
Inne informacje 2033
Ustawa antykryzysowa 2030
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2807
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2101
Kontakt do urzędu pracy 56519
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4086
Barometr zawodów 1609
Programy 3532
Programy specjalne 3013
Rezerwa MPiPS 3132
Programy regionalne 1211
Konserwator 1789
Firma + 1 1470
Projekty EFS 2016 - 2017 2255
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1816
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 1682
Projekty EFS 2015-2016 197
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4687
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2538
Inne projekty i programy 243
Centrum Wsparcia "Kolping" 201
Pro-studio szkolenia 136
Analizy i statystyki 8921
Analizy dotyczące rynku pracy 6123
Statystyka lokalna - problemowa 3007
Statystyka lokalna - cykliczna 2796
Sprawozdania statystyczne MPiPS-01 3214
Struktura osób bezrobotnych w powiecie 3710
Struktura osób bezrobotnych w poszczególnych gminach 3303
Barometr zawodów 1949
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 1422
Roczne informacje i prezentacje 4966
Powiatowa Rada Rynku Pracy 3175
Przydatne linki 2387
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2697
Ogłoszenia i przetargi 38338
Ogłoszenia o zamówieniu nr 1 - 2015r. 2715
Ogłoszenia o zamówieniu nr 2 2004
Ogłoszenia o zamówieniu nr 3 1914
Ogłoszenia o zamówieniu nr 4 1935
Ogłoszenia o zamówieniu nr 5 2111
Ogłoszenia o zamówieniu nr 6 2040
Ogłoszenie o zamówieniu nr 7 - 2016r. 1685
Ogłoszenie o zamówieniu nr 8 1327
Ogłoszenie o zamówieniu nr 9 - 2017r. 1386
Ogłoszenie o zamówieniu nr 10 1304
Ogłoszenie o zamówieniu nr 11 1344
Ogłoszenie o zamówieniu nr 12 791
Ogłoszenie o zamówieniu nr 13 - 2018r. 761
Ogłoszenie o zamówieniu nr 14 134
Dokumenty do pobrania 6329
Ochrona danych osobowych 280