Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 35365
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3142
Przyznanie statusu bezrobotnego 2351
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2234
Utrata statusu bezrobotnego 2148
Utrata statusu poszukującego pracy 1813
Rejestracja bezrobotnych 5959
Rejestracja przez Internet 5607
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2316
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3172
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2656
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1857
Rejestracja poszukujących pracy 3111
Rejestracja przez Internet 2105
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1897
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1981
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1648
Poszukiwanie pracy i rekrutacja 4135
Jak szukać pracy 2272
Jak przygotować CV? 3967
Jak napisać list motywacyjny 5512
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej 1892
Przygotowanie ogłoszenia o poszukiwaniu pracy 1922
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3303
Prawa bezrobotnych 2763
Prawa poszukujących pracy 1933
Obowiązki bezrobotnych 2455
Obowiązki poszukujących pracy 1787
Świadczenia pieniężne 11927
Wysokość świadczeń pieniężnych 3992
Terminarz wypłacania świadczeń 3597
Zasiłek dla bezrobotnych 7209
Ubezpieczenie zdrowotne 2125
Dodatek aktywizacyjny 2539
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2363
Zwrot kosztów przejazdu 2790
Zwrot kosztów zakwaterowania 1861
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2128
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1826
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 3814
Podnoszenie kwalifikacji 4448
Szkolenia 3412
Plan szkoleń 3151
Analiza efektywności szkoleń 2459
Analiza potrzeb szkoleniowych 1649
Studia podyplomowe 2475
Bon szkoleniowy 2538
Bony stażowe 2381
Trójstronne umowy szkoleniowe 2483
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 2956
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 1740
Pożyczka szkoleniowa 2304
Formy wsparcia 10240
Pośrednictwo pracy 2390
Oferta pracy 2191
Giełda pracy 2387
Praca zagranicą 2212
Praca w UE/EOG i Szwajcarii 2824
Praca w innych krajach 2177
Informacje dla powracających do kraju 2136
Poradnictwo zawodowe 1917
Poradnictwo indywidualne 1737
Poradnictwo grupowe 1881
Zasoby informacji 1747
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2228
Planowane terminy szkoleń 3045
Staże 9953
Prace interwencyjne 2160
Roboty publiczne 2111
Prace społecznie użyteczne 1937
Bon zatrudnieniowy 2147
Dla osób niepełnosprawnych 2645
Bon na zasiedlenie 4215
Jednorazowe środki na działalność gospodarczą 4698
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2667
Zatrudnianie cudzoziemców 2028
Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia 400
Praca sezonowa 405
Dokumenty do pobrania 9872
Agencje zatrudnienia 2360
Inne informacje 2256
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia 3362
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia 5279
Ubezpieczenie dobrowolne w ZUS 2578
Renta z tytułu niezdolności do pracy 2040
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 22229
Zgłoszenie oferty pracy 7635
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4082
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2983
Zgłoszenie oferty pracy przez internet 1651
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7090
Pośrednictwo pracy krajowe 1900
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1920
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1598
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2410
Krajowy Fundusz szkoleniowy 6150
Trójstronne umowy szkoleniowe 1844
Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników 3081
Staże 3263
Prace interwencyjne 3940
Roboty publiczne 2422
Prace społecznie użyteczne 2417
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2714
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1879
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2581
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2939
Pożyczka na utworzenie miejsca pracy 2360
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 4362
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1939
Ochrona miejsc pracy 1884
Zwolnienia grupowe 2110
Zwolnienia monitorowane 1744
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1816
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 2185
Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego 2014
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 1887
Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1903
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3464
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2981
Praca sezonowa 523
Przedłużenie pracy sezonowej 430
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 2560
Ważne kontakty i linki 2020
Dokumenty do pobrania 13349
Inne informacje 1856
Ustawa antykryzysowa 1849
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2589
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1825
Kontakt do urzędu pracy 51600
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3747
Barometr zawodów 1218
Programy 3205
Programy specjalne 2705
Rezerwa MPiPS 2903
Programy regionalne 1013
Konserwator 1539
Firma + 1 1220
Projekty EFS 2017 - 2018 1816
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1101
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 1122
Projekty EFS 2016 - 2017 1996
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1651
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 1427
Projekty EFS 2015 - 2016 16115
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4454
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 2295
Analizy i statystyki 8233
Analizy dotyczące rynku pracy 5759
Statystyka lokalna - problemowa 2754
Statystyka lokalna - cykliczna 2584
Sprawozdania statystyczne MPiPS-01 2918
Struktura osób bezrobotnych w powiecie 3342
Struktura osób bezrobotnych w poszczególnych gminach 2930
Barometr zawodów 1652
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 1134
Roczne informacje i prezentacje 4610
Powiatowa Rada Rynku Pracy 2849
Przydatne linki 2134
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2446
Ogłoszenia i przetargi 29988
Ogłoszenia o zamówieniu nr 1 - 2015r. 2438
Ogłoszenia o zamówieniu nr 2 1726
Ogłoszenia o zamówieniu nr 3 1635
Ogłoszenia o zamówieniu nr 4 1706
Ogłoszenia o zamówieniu nr 5 1759
Ogłoszenia o zamówieniu nr 6 1750
Ogłoszenie o zamówieniu nr 7 - 2016r. 1407
Ogłoszenie o zamówieniu nr 8 1108
Ogłoszenie o zamówieniu nr 9 - 2017r. 1128
Ogłoszenie o zamówieniu nr 10 1046
Ogłoszenie o zamówieniu nr 11 1083
Ogłoszenie o zamówieniu nr 12 566
Ogłoszenie o zamówieniu nr 13 - 2018r. 479
Dokumenty do pobrania 5927