Dyrekcja Urzędu

Sekretariat

Dział Ewidencji i Świadczeń

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Organizacyjny

Dział Finansowo-Księgowy