Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy
Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy

Poszukujący pracy zgłasza się do wybranego lub wybranych powiatowych urzędów pracy.

 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przedkłada następujące dokumenty:

  • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości
  • świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
  • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie ustawy
  • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada
  • dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych

 

Podstawa prawna

  1. Art. 2 ust. 1 pkt. 2, art. 9 ust. 1 pkt. 4, pkt. 13, art. 33 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.);
  2. § 5 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r., poz. 1299).
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:36:47)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-07 10:17:51)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-poszukujacy-pracy/56