Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ochrona danych osobowych
Statystyki graficzne

Ochrona danych osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej informuje, że

zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zw. dalej Rozporządzeniem)

 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych będzie Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka.  

 1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail astec@pupsuchabeskidzka.pl  
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia w celu realizacji zadania publicznego wynikającego z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. z 2017r. poz. 1065 ze zm.), a także ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. z 2018r. poz. 511 ze zm.) i aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
 1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
 3. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej. Przy czym podanie danych jest:
 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w  przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
 3. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu realizacji zadania publicznego określonego ustawami wskazanymi w pkt. 2.
 4. konsekwencją niepodania danych obowiązkowych będzie brak możliwość realizacji zadania publicznego, czynności urzędowych, niemożliwość zawarcia umowy lub innych czynności wynikających z celu określonego w przepisach o których mowa w pkt 2.

 

Autor: PUP
Strona dodana przez: PUP (2018-07-26 09:26:09)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/ochrona-danych-osobowych/305