Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ogłoszenia o zamówieniu nr 3
Statystyki graficzne

Ogłoszenia o zamówieniu nr 3

 

dotyczące zorganizowania szkolenia grupowego - pn.: „Operator koparko-ładowarki wszystkie typy kl. III”  wraz z egzaminem państwowym (sprawdzian przed odpowiednią Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego).

Szkolenie organizowane jest w ramach Projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej p.n.: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim(I) – „Aktywni 30+”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020   Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM 2014-2020

 

/ w związku z  prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – w związku z art. 4, pkt 8 pzp/

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor: PUP
Strona dodana przez: PUP (2015-10-13 14:18:59)
Zredagowana przez: PUP (2015-10-23 13:23:53)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/ogloszenia-o-zamowieniu-nr-3/270