Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ogłoszenia o zamówieniu nr 4
Statystyki graficzne

Ogłoszenia o zamówieniu nr 4

dotyczące zamówienia sprzętu komputerowego w ramach Projektu p.n. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suskim(I) – „Szansa dla młodych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

/ w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – w związku z art.4, pkt 8 pzp /

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Autor: PUP
Strona dodana przez: PUP (2015-10-16 12:07:19)
Zredagowana przez: PUP (2015-10-26 12:15:11)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/ogloszenia-o-zamowieniu-nr-4/271