Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ogłoszenia o zamówieniu nr 5
Statystyki graficzne

Ogłoszenia o zamówieniu nr 5

dotyczące zamówienia urządzeń wielofunkcyjnych w ramach Projektu p.n. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suskim(I) – „Szansa dla młodych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

/ w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – w związku z art.4, pkt 8 pzp /

UWAGA

Sucha Beskidzka 19-10-2015

Doprecyzowanie specyfikacji zapytanie ofertowe - dostawa urządzeń wielofunkcyjnych nr Or. 0420-6/15 z dnia 16.10.2015r  
Powiatowy Urząd Pracy doprecyzowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w  postępowaniu nr Or. 0420-6/15 z dnia 16.10.2015r. dotyczącym  dostawy urządzeń wielofunkcyjnych. Wyjaśniamy że urządzenie wielofunkcyjne DEVELOP ineo+ 224e ma być obowiązkowo wyposażone w podajnik górny DF-624.
Pozostałe warunki bez zmian.

Patrz załącznik poniżej (Pliki do pobrania) -Doprecyzowanie specyfikacji

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz ludzi młodych

Autor: PUP
Strona dodana przez: PUP (2015-10-16 12:16:24)
Zredagowana przez: PUP (2015-10-26 12:16:38)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/ogloszenia-o-zamowieniu-nr-5/272