Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ogłoszenie o zamówieniu nr 10
Statystyki graficzne

Ogłoszenie o zamówieniu nr 10

 

Ogłoszenie dotyczące zorganizowania szkolenia grupowego pn.: „Operator koparko-ładowarki wszystkie typy kl. III oraz koparki jednonaczyniowej do 0,8 m3 kl. III” wraz
z egzaminem państwowym (sprawdzianem przed odpowiednią Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) - organizowanego w ramach Projektu p.n.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suskim (III) - „Szansa dla młodych III” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

/ w związku z  prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – w związku z art. 4, pkt 8 pzp/

 

Autor: PUP
Strona dodana przez: PUP (2017-02-07 13:42:40)
Zredagowana przez: PUP (2017-02-16 13:11:05)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-10/293