Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Ogłoszenie o zamówieniu nr 9 - 2017r.
Statystyki graficzne

Ogłoszenie o zamówieniu nr 9 - 2017r.

 

Ogłoszenie dotyczące zorganizowania szkolenia grupowego pn.: „Operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasy III” wraz z egzaminem państwowym (sprawdzianem przed odpowiednią Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) - organizowanego w ramach Projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej p.n.: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim (III) – „Zaradni 30 plus”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM 2014-2020

 /w związku z  prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – w związku z art. 4, pkt 8 pzp/


 

Autor: PUP
Strona dodana przez: PUP (2017-02-07 13:36:48)
Zredagowana przez: PUP (2017-02-16 13:10:15)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/ogloszenie-o-zamowieniu-nr-9-2017r-/292