Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Statystyki graficzne

Poradnictwo grupowe

Poradnictwo grupowe

 
 
Departament Rynku Pracy MPiPS 28.04.2014

Na czym polega poradnictwo grupowe?

Jeżeli jesteś osobą zarejestrowaną możesz skorzystać z poradnictwa zawodowego w formie grupowej w powiatowym urzędzie pracy lub centrum informacji i planowania kariery zawodowej. W ramach świadczonej tam pomocy możesz skorzystać z:

  • porady grupowej, udzielanej osobom, które potrzebują pomocy w celu rozwiązania ich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy;
  • informacji grupowej, udzielanej osobom podczas spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowej;
  • szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego przez powiatowe urzędy pracy.

Gdzie i w jakiej formie możesz skorzystać z poradnictwa zawodowego w formie grupowej?

Grupowe formy pomocy świadczone w ramach poradnictwa zawodowego są realizowane przez powiatowe urzędy pracy oraz centra informacji i planowania kariery zawodowej.

Poradnictwo grupowe realizowane jest w formie warsztatowej, a jego celem jest m.in. pomoc w:

  • lepszym radzeniu sobie w poszukiwaniu pracy,
  • planowaniu kariery zawodowej i określaniu potencjału zawodowego,
  • poznaniu własnych preferencji zawodowych,
  • przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
  • przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą,
  • przygotowaniu do założenia działalności gospodarczej.

W ramach poradnictwa grupowego możesz również zgłosić się na Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy prowadzone przez pracowników powiatowych urzędów pracy.

Pamiętaj! Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowane jest tylko przez powiatowe urzędy pracy.

Powiatowy urząd pracy świadczy poradnictwo zawodowe w formie grupowej osobie zarejestrowanej w ramach wszystkich form grupowych, podczas gdy centrum informacji i planowania kariery zawodowej świadczy poradnictwo zawodowe w formie grupowej osobie zarejestrowanej w ramach porady grupowej i informacji grupowej.

Co należy zrobić, żeby skorzystać z usług poradnictwa grupowego?

Jeżeli chcesz skorzystać z poradnictwa zawodowego w formie grupowej jako osoba zarejestrowana zgłoś się do powiatowego urzędu pracy lub centrum informacji i planowania kariery zawodowej.

Jeżeli jesteś osobą zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy chęć skorzystania z poradnictwa indywidualnego zgłoś swojemu doradcy klienta np. przy tworzeniu twojego IPD.

Podstawa prawna

 

 

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH  PLANOWANYCH

NA I  KWARTAŁ 2018 ROKU

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej

 


 Nazwa porady grupowej

 

Termin porady grupowej

Termin przyjmowania zgłoszeń

LUTY

„Dokumenty aplikacyjne”

28.02.2018

Zapisy do dnia

27.02.2018

MARZEC

„Dokumenty aplikacyjne”

21.03.2018

Zapisy do dnia

20.03.2018

 

 

* Chęć udziału w poradzie grupowej proszę zgłosić u doradcy zawodowego osobiście
(pokój nr 11 lub 12) lub telefonicznie: (033) 870 89 00 wew. 211 lub 212

 

 

 

Autor: PUP
Strona dodana przez: PUP (2015-05-09 21:38:16)
Zredagowana przez: PUP (2018-01-12 13:04:51)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/poradnictwo-grupowe/233