Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Powiatowa Rada Rynku Pracy
Statystyki graficzne

Powiatowa Rada Rynku Pracy

 

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

4) opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu i sprawozdań z ich wykorzystania;

5) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

6) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędów pracy;

7) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

8) opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

Powiatowa Rada Rynku Pracy opiniuje:

1) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

a)    liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

b)    zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

c)    koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

2) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

3) celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:

a)  kryteria doboru bezrobotnych,

b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu suskiego terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Starosta Suski Zarządzeniem nr 45/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. powołał nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Suchej Beskidzkiej na kadencję 2017-2021. W skład Rady weszli:

1.     Ewa Listwan – przedstawiciel Małopolskiej Izby Rolniczej,

2.     Wit Mateusz Sarlej – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

3.     Krzysztof Chudzik – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

4.     Ryszard Janiszewski – przedstawiciel stowarzyszenia „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”,

5.     Andrzej Szramowiat – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości,

6.     Roman Ormaniec – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości,

7.     Ryszard Hadka – przedstawiciel Rady Powiatu Suskiego,

8.     Arkadiusz Listwan – przedstawiciel gminy Maków Podhalański,

9.     Jan Siwiec – przedstawiciel gminy Sucha Beskidzka.

 

​​Na przewodniczącego PRRP członkowie Rady wybrali Pana Krzysztofa Chudzika pełniącego funkcję przewodniczącego w poprzedniej kadencji a stanowisko zastępcy powierzono Panu Andrzejowi Szramowiatowi.

 

 

 

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:34:51)
Zredagowana przez: PUP (2017-08-28 12:38:29)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/powiatowa-rada-rynku-pracy/145