Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Statystyki graficzne

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.01.2015r do 31.03.2016r realizuje projekt „Szansa dla młodych” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suskim.

Do projektu zrekrutowane zostanie 305 osób bezrobotnych zarejestrowane w tut PUP do końca 2015r. w wieku do 29r.ż (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Osoby bezrobotne do 25 r.ż. będą miały udzielane wsparcie w ramach projektu do 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP

Osoby bezrobotne w wieku 26-29 lat będą mogły skorzystać ze wsparcia w okresie do 4 miesięcy od daty rozpoczęcia udziału w projekcie.

W projekcie preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne kwalifikujące się do objęcia wsparciem tj. w grupie osób powyżej 25r.ż. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, oraz osoby niepełnosprawne.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystać będą mogły z następujących działań:

  1. Pośrednictwo pracy dla 305 osób;
  2. Poradnictwo zawodowe dla 305 osób
  3. Indywidualne Plany Działań dla 305 osób;
  4. Staże dla 184 osób;
  5. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej dla 73 osób;
  6. Szkolenia zawodowe (indywidualne) dla 40 osób;
  7. Bony zasiedleniowe dla 8 osób.

 

W wyniku podjętych działań pracę lub samozatrudnienie podejmie około 65% uczestników.

Wartość projektu na 2015r to 2 737 900,00zł w tym ze środków UE 2 515 900,00zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać u swojego doradcy klienta lub w:

- staże pok. 13 tel. 033 870 89 13

- środki na działalność gospodarczą pok. 14 tel. 033 870 89 14

- bony zasiedleniowe pok. 14 tel. 033 870 89 14

- szkolenia zawodowe pok. 15 tel. 033 870 89 15

 

 

Autor: PUP
Strona dodana przez: PUP (2015-05-08 11:14:04)
Zredagowana przez: PUP (2016-01-27 10:54:10)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Inny plakat PO WER II kopia 2016-01-27 647.00kb plik stracił ważność

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/194