Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Projekty z Rezerwy MRPiPS » Projekt z Rezerwy MRPiPS dla osób długotrwale bezrobotnych
Statystyki graficzne

Projekt z Rezerwy MRPiPS dla osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.07.2017 – 31.12.2018 realizuje Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w ramach środków z Rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

UCZESTNICY PROJEKTU:

W ramach projektu ze wsparcia mogą skorzystać osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w PUP w Suchej Beskidzkiej z ustalonym II profilem pomocy.

Za długotrwale bezrobotnego uznaje się osobę, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12 miesięcy. Do okresu tego nie liczy się czas odbywania stażu i przygotowania zawodowego.

FORMY WSPARCIA w 2018r.:

1. Pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe dla wszystkich beneficjentów projektu (16 osób).

2. Czteromiesięczne staże dla 11 beneficjentów projektu,

3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 2 osób.

4.  Szkolenia zawodowe dla 3 osób.

REKRUTACJA:

Nabór wniosków na staże rozpocznie się od 01.06.2018 r. i będzie trwał do wyczerpania puli środków na staże. Finansowanie form wsparcia rozpocznie się od 01.07.2018r.

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne rozpocznie się od 01.06.2018r. do wyczerpania puli środków. Finansowanie form wsparcia rozpocznie się od 01.07.2018r.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na działalność gospodarczą planowany jest na IV kwartał 2018r. z zastrzeżeniem, iż środki przeznaczone na dotację mogą zostać przekwalifikowane na wypłatę stypendiów stażowych w razie większego niż planowano zapotrzebowania na staże.

Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać w pokoju nr 14 a także pod nr. telefonu (33) 870 89 14.

WARTOŚĆ PROJEKTU:  112 900 zł.

PLANOWANE EFEKTY:

W ramach projektu szacuje się osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 72%.

Informacja o wszelkich aktualnie trwających naborach dotyczących form wsparcia realizowanych w projekcie dostępna jest na stronie głównej Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej w www.pupsuchabeskidzka.pl w aktualnościach

 
Informacja dotycząca stanu realizacji projektu na dzień 31.07.2018 r.

Autor: PUP
Strona dodana przez: PUP (2018-08-08 13:58:45)
Zredagowana przez: PUP (2018-08-08 14:02:21)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/projekt-z-rezerwy-mrpips-dla-osob-dlugotrwale-bezrobotnych/318