Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
Statystyki graficzne

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7. roku życia, starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7, w wysokości uzgodnionej nie wyższej jednak niż połowa zasiłku na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągnięcia z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 następuje:

  • w przypadku podjęcia zatrudnienia na okres do 6 miesięcy,
  • w przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia.

Wyjaśnienie:

W rozumieniu art.6 ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się

  • jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów;
  • osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Przed wystąpieniem z wnioskiem o zwrot kosztów dzieckiem prosimy o zapoznanie się z regulaminem Powiatowego Urzędu Pracy

 

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:53:02)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2015-05-08 09:45:53)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/refundacja-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-7-lub-osoba-zale%C5%BCna/82