Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
Statystyki graficzne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej informuje iż w czerwcu 2015r. złożył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie wniosek o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim(I) – Aktywni 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 8- Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM 2014-2020, i z początkiem lipca 2015r. przystąpi ro realizacji w/w projektu.

 

OKRES REALIZACJI:  do 30 czerwca 2016r.

CEL PROJKETU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie suskim.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Do projektu zrekrutowanych zostanie 75 osób bezrobotnych zarejestrowane w tut PUP do końca 2015r. w wieku 30 lat i więcej (należące do I lub II profilu pomocy). Wszystkie osoby bezrobotne zostaną zrekrutowane w 2015r.

W projekcie preferowane będą osoby:

- w wieku 50 lat i więcej,

-osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- kobiety.

 

FORMY WSPARCIA:

Wsparcie udzielane każdemu uczestnikowi znajdzie odzwierciedlenie w opracowanym IPD. W myśl zasady kompleksowości, zastosowane zostaną co najmniej 3 formy wsparcia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz jedna z form aktywnych, tj.:

  1. Staże dla 30 osób;
  2. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej dla 20 osób;
  3. Szkolenia zawodowe (indywidualne i grupowe) dla 25 osób.

 

PLANOWANE EFEKTY:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie:

  1. Osoby w wieku 50 lat i więcej – na poziomie co najmniej 35%,
  2. Osoby o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 40%,
  3. Osoby długotrwale bezrobotne – na poziomie co najmniej 35%,
  4. Osoby z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 20%,
  5. Kobiety niezakwalifikowane do żadnej z w/w grup – na poziomie co najmniej 40%.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 653 049,88 zł.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 555 092,40 zł.

 

REKRUTACJA:

Formularze zgłoszeniowe należy złożyć bezpośrednio do swojego Doradcy klienta lub drogą pocztową na adres siedziby tut. PUP. Wzór dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.pupsuchabeskidzka.pl bądź w siedzibie Urzędu

 

DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać u swojego doradcy klienta lub w:

- staże pok. 13 tel. 033 870 89 13

- środki na działalność gospodarczą pok. 14 tel. 033 870 89 14

- szkolenia zawodowe pok. 15 tel. 033 870 89 15

 

 

Autor: PUP
Strona dodana przez: PUP (2015-07-01 09:00:29)
Zredagowana przez: PUP (2016-01-27 10:54:30)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Formularz zgłoszeniowy do projektu RPO (.docx 55.31kB) 2015-07-01 55.31kB Plik: Formularz zgłoszeniowy do projektu RPO.docx (55.31kB)POBIERZ
Inny plakat MRPO bis kopia (.jpg 561.99kB) 2016-01-27 561.99kB Plik: plakat MRPO bis kopia.jpg (561.99kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-2014-2020/258