Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
Statystyki graficzne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.01.2016r. – 30.06.2017r. realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim (II) – Aktywni 30+ bis” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 8- Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM 2014-2020.

CEL PROJKETU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie suskim.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Do projektu zrekrutowanych zostanie 95 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. PUP w wieku 30 lat i więcej (należące do I lub II profilu pomocy). Wszystkie osoby bezrobotne zostaną zrekrutowane w 2016r.

W projekcie preferowane będą osoby:

- w wieku 50 lat i więcej,

-osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- kobiety.

 

FORMY WSPARCIA:

Wsparcie udzielane każdemu uczestnikowi znajdzie odzwierciedlenie w opracowanym IPD. W myśl zasady kompleksowości, zastosowane zostaną co najmniej 3 formy wsparcia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz jedna z form aktywnych, tj.:

  1. Staże dla 66 osób;
  2. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej dla 19 osób;
  3. Szkolenia zawodowe grupowe dla 10 osób.

 

PLANOWANE EFEKTY:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie:

  1. Osoby w wieku 50 lat i więcej – na poziomie co najmniej 33%,
  2. Osoby o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 38%,
  3. Osoby długotrwale bezrobotne – na poziomie co najmniej 30%,
  4. Osoby z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 33%,
  5. Kobiety – na poziomie co najmniej 39%.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 955 823,03 zł.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 812 449,59 zł.

 

REKRUTACJA:

Formularze zgłoszeniowe należy złożyć bezpośrednio do swojego Doradcy klienta lub drogą pocztową na adres siedziby tut. PUP. Wzór dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.pupsuchabeskidzka.pl bądź w siedzibie Urzędu

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać u swojego doradcy klienta lub w:

- staże pok. 13 tel. 033 870 89 13

- środki na działalność gospodarczą pok. 14 tel. 033 870 89 14

- szkolenia zawodowe pok. 15 tel. 033 870 89 15

Autor: PUP
Strona dodana przez: PUP (2016-03-17 13:07:51)
Zredagowana przez: PUP (2016-06-09 11:04:02)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-2014-2020/277