Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
Statystyki graficzne

Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy

Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy

 
 
Departament Rynku Pracy MPiPS 06.06.2014

Jeśli:

  1. podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników,
  2. i jednocześnie Twój stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  3. oraz nie jesteś uprawiony do zasiłku dla bezrobotnych,

przysługuje Ci:

  1. pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego;
  2. stypendium w okresie odbywania szkolenia;
  3. odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z odbywaniem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych.

Świadczenia będą Tobie przysługiwać, jeśli:

  • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku pracowałeś i osiągałeś z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przez okres 365 dni i zostałeś zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy, oraz jeśli
  • podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

Ponadto Prezydent miasta lub starosta może również:

  1. sfinansować koszty szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem rolnym;
  2. przyznać jednorazowo środki na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem.

Podstawa prawna

Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:55:26)
Zredagowana przez: PUP (2015-05-09 21:02:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/swiadczenia-przyslugujace-rolnikom-zwalnianym-z-pracy/88