Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia
Statystyki graficzne

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

 
 
Departament Rynku Pracy MPiPS 27.08.2014
Jeżeli umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu po dniu porodu, oznacza to, że w dniu porodu ubezpieczona matka dziecka podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, co uprawnia do otrzymania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tego ubezpieczenia.

Osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia, prawo do zasiłków ustala oraz zasiłki te wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do którego pracodawca powinien przekazać niezbędną dokumentację.

Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, natomiast za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku. Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres przewidziany przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego niezbędne jest złożenie do płatnika zasiłku wniosku o ich wypłatę, przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku za te okresy.

Jeżeli pracownica – matka dziecka, złoży nie później niż 14 dni po porodzie, wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po tym urlopie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze zasiłek macierzyński przysługiwał będzie w wysokości 80% podstawy wymiaru za cały okres.

Również ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu – przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia.
Autor: PUP
Strona dodana przez: PUP (2015-05-09 22:38:19)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/strona/zasilek-macierzynski-po-ustaniu-zatrudnienia/249