Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Statystyki graficzne
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, dla których określono I lub II profil pomocy do 29 roku życia które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, spełniających jeden z poniższych warunków:

  1. Są osobami bezrobotnymi do 24 r.ż. zarejestrowanymi w PUP w Suchej Beskidzkiej do 3 miesięcy na moment zamknięcia naboru,
  2. Są osobami bezrobotnymi w wieku 25 – 29 lat i w ciągu miesiąca od dnia zamknięcia naboru nie ukończą 30 roku życia.

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych dla których określono I lub II profil pomocy w wieku 30 lat i więcej, należących do jednej z poniższych kategorii:

  • w wieku 50 lat i więcej,
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotni (tj. zarejestrowani nieprzerwanie w tut. PUP przez okres ponad 12 miesięcy),
  • o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim ogólnym i zawodowym),
  • bezrobotne kobiety.

Preferowane będą osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne oraz z niepełnosprawnościami

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ - FUNDUSZ PRACY

W związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na szkolenia realizowane w całości ze środków Funduszu Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej wstrzymuje od dnia 29.09.2016r. przyjmowanie wniosków w tym zakresie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej wstrzymuje od dnia 28.09.2016r. przyjmowanie wniosków na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną tzw. indywidualne, realizowane dla osób do 29 r. ż. w ramach Projektu pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suskim (II) - „Szansa dla młodych II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych