Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Statystyki graficzne
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych dla których określono I lub II profil pomocy w wieku 30 lat i więcej, należących do jednej z poniższych kategorii:

  • w wieku 50 lat i więcej,
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotni (tj. zarejestrowani nieprzerwanie w tut. PUP przez okres ponad 12 miesięcy),
  • o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim ogólnym i zawodowym),
  • bezrobotne kobiety.

Preferowane będą osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne oraz z niepełnosprawnościami

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ - FUNDUSZ PRACY

W związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na szkolenia realizowane w całości ze środków Funduszu Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej wstrzymuje od dnia 29.09.2016r. przyjmowanie wniosków w tym zakresie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej wstrzymuje od dnia 28.09.2016r. przyjmowanie wniosków na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną tzw. indywidualne, realizowane dla osób do 29 r. ż. w ramach Projektu pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suskim (II) - „Szansa dla młodych II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zawieszenie naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej informuje, iż z dniem 20.07.2016 zawiesza przyjmowanie nowych wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 29 roku życia które, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suskim (II) – „Szansa dla młodych II” POWER

Kolejny planowany termin naboru wniosków na staż w ramach projektu przewidziany jest na miesiąc listopad 2016 roku. Termin rozpoczęcia realizacji stażu to 01.12.2016r.