Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Statystyki graficzne
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Nabór wniosków na staż - FP

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej informuje iż od dnia 06.06.2018r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o  zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, dla których określono II profil pomocy oraz spełniają jeden z poniższych  warunków:

 -  są osobami bezrobotnymi w wieku 45 lat i powyżej,

 -  są osobami długotrwale bezrobotnymi lub

-   bezrobotni zamieszkujący na wsi.

Początek realizacji umów stażowych - Lipiec 2018r.
Czas trwania umowy stażowej  do 4 miesiące.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Od dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - RODO.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU NA SZKOLENIE

CAZ-632-4/EFS RPOWM/KS/2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej wstrzymuje od dnia 11.05.2018r. przyjmowanie wniosków na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną tzw. indywidualne, realizowane dla osób w wieku 30 lat i więcej w ramach Projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej p.n.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim(IV) – „Kierunek praca 30+”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020   Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM 2014-2020

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie listy rankingowej

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza listę rankingową wniosków o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.