Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Statystyki graficzne
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Nabór wniosków na staże - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej informuje iż od dnia 16.01.2018r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, do 29 roku życia które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, dla których określono II profil pomocy i które do tej pory nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu oraz spełniają jeden z poniższych warunków:

  1. Są osobami bezrobotnymi do 24 r.ż. zarejestrowanymi w PUP w Suchej Beskidzkiej do 4 miesięcy na moment wejścia do projektu,
  2. Są osobami bezrobotnymi w wieku 25 – 29 lat

Nabór wniosków na staże - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 Projekt pt.: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie suskim (IV) – „Kierunek praca 30+”.

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH  PLANOWANYCH NA I  KWARTAŁ 2018 ROKU w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej

Nabór na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną, tzn. indywidualne, organizowane dla osób do 29 r.ż. w ramach projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suskim (III) -„Szansa dla młodych III” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Przyjmowanie wniosków od dnia: 16.01.2018r. do wyczerpania środków finansowych.

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych