Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Statystyki graficzne
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Nabór wniosków na dotację - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w terminie  od 08.05.2017 r. – 19.05.2017 r.

ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu:

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim (III) – Zaradni 30 plus” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM), Działanie 8.1

Nabór na szkolenie grupowe

 

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór na szkolenie grupowe dla osób w wieku 30 lat i więcej, pn.:

„Operator koparko – ładowarki wszystkie typy kl. III”

   organizowane w ramach Projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej p.n.:

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim (III) – „Zaradni 30 plus”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM 2014-2020

Nabór na szkolenie grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór na szkolenie grupowe dla osób do 29 r.ż., pn.:

„Operator koparko – ładowarki wszystkie typy kl. III oraz koparki jednonaczyniowej do 0,8m3 kl. III”

organizowane w ramach Projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suskim (III) - „Szansa dla młodych III” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Nabór na szkolenie grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór na szkolenie grupowe dla osób do 29 r.ż., pn.:

„Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy w bloku programowym         kat. C,C+E,C1, C1+E”

organizowane w ramach Projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suskim (III) - „Szansa dla młodych III” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.