Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia
Statystyki graficzne
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej informuje iż od dnia 11.01.2017r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu

BEZPŁATNE SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY

PUP w Suchej Beskidzkiej zaprasza na bezpłatne szkolenie  Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY „SZUKAM PRACY” dla osób bezrobotnych zainteresowanych nauką umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Tematyka szkolenia:

- podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nimi rządzą

- określenie sylwetki zawodowej, bilans swoich słabych i mocnych stron

- umiejętności i kompetencje a rynek pracy

- techniki i metody poszukiwania pracy

- różne formy zatrudnienia w tym własna działalność gospodarcza

* Osoby biorące udział w trzytygodniowym szkoleniu uzyskują stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu w przypadku zamieszkałych poza terenem Suchej Beskidzkiej

TERMIN  NAJBLIŻSZEGO  SZKOLENIA:

06.03.2017 – 24.03.2017

Informacje w pok. 11,12,19

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, dla których określono I lub II profil pomocy do 29 roku życia które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, spełniających jeden z poniższych warunków:

  1. Są osobami bezrobotnymi do 24 r.ż. zarejestrowanymi w PUP w Suchej Beskidzkiej do 3 miesięcy na moment zamknięcia naboru,
  2. Są osobami bezrobotnymi w wieku 25 – 29 lat i w ciągu miesiąca od dnia zamknięcia naboru nie ukończą 30 roku życia.

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych dla których określono I lub II profil pomocy w wieku 30 lat i więcej, należących do jednej z poniższych kategorii:

  • w wieku 50 lat i więcej,
  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotni (tj. zarejestrowani nieprzerwanie w tut. PUP przez okres ponad 12 miesięcy),
  • o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim ogólnym i zawodowym),
  • bezrobotne kobiety.

Preferowane będą osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne oraz z niepełnosprawnościami