Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Nabór wniosków na staże - RPO
Statystyki graficzne

Nabór wniosków na staże - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Rozwój Rynku Pracy; Działanie 8.1 Projekt pt.: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie suskim (IV) – „Kierunek praca 30+”.

Na staż kierowani będą bezrobotni w wieku 30 lat i powyżej, dla których  ustalono II profil pomocy w szczególności:

- bezrobotni powyżej 50 r. ż.

- długotrwale bezrobotni tj. osoba, która nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawała bez pracy oraz była gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukiwała zatrudnienia.  W celu obliczenia okresu pozostawania bez zatrudnienia należy uwzględniać faktyczny czas pozostawania bez pracy, w tym również okres przed rejestracją w urzędzie pracy)

- bezrobotni z niepełnosprawnościami,

- bezrobotni posiadający niskie kwalifikacje,

- kobiety.

 

W związku z koniecznością objęcia wsparciem osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz realizacją obligatoryjnych wskaźników dotyczących projektu, pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby spełniające kilka kryteriów łącznie np.: osoba długotrwale bezrobotna o niskich kwalifikacjach.

 

Uwaga: Przynależność do kategorii osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami oraz osób długotrwale bezrobotnych traktowane będzie priorytetowo.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 31 w pokoju nr 15 (I piętro) w terminie od 16.01.2018 r. do wyczerpania puli środków.

 Okres realizacji stażu – 6 miesięcy.

Szczegółowych informacji uzyskać można w pokoju nr 15 lub pod nr tel. (33) 870 89 13

Uwaga!

Osoby bezrobotne zainteresowane wsparciem w postaci stażu zobowiązane są do złożenia Formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć u pracownika merytorycznego zajmującego się stażami w PUP Suchej Beskidzkiej w pokoju nr 15.

Wnioski dla pracodawców oraz formularz zgłoszeniowy dla osób bezrobotnych dostępne są poniżej lub w siedzibie PUP wpokoju nr 15.                                                                                                        

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualność dodana przez: PUP (2018-01-15 12:57:22) , zredagowana przez: PUP (2018-02-20 12:49:06)
Data wydarzenia : 2018-01-16
Data publikacji : 2018-01-15

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/wydarzenie/183/nabor-wnioskow-na-sta%C5%BCe-rpo