Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Nabór na szkolenie - FP
Statystyki graficzne

Nabór na szkolenie - FP

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiejogłasza nabór na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną (tzw. indywidualne) organizowane w ramach FUNDUSZU PRACY (Art. 40 ust. 3 Ustawy*).

 

Wnioski na w/w szkolenia przyjmowane będą od dnia 15.01.2018r. do wyczerpania środków finansowych.

 

ZASADY KWALIFIKOWANIA NA SZKOLENIA WSKAZANE:

 

Na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną w 2018r., kwalifikowane będą osoby,    w przypadku:

1) braku kwalifikacji zawodowych

2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji

3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie

 

które spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. mają ustalony II profil pomocy oraz opracowany Indywidualny Plan Działania, z których wynika możliwość zastosowania tej formy wsparcia
  2. złożyli wniosek zawierający uzasadnienie celowości szkolenia w formie: oświadczenia przyszłego       pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby po ukończeniu szkolenia lub oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej lub innego uzasadnienia celowości skierowania na szkolenie, które potwierdzałoby konieczność odbycia szkolenia dla podjęcia odpowiedniej pracy,
  3. posiadają pozytywną opinię doradcy zawodowego i doradcy klienta.

 

Wnioski nie spełniające powyższych warunków będą rozpatrywane negatywnie. W pierwszej kolejności na szkolenia kierowane będą osoby, posiadające od pracodawcy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia osoby po ukończeniu szkolenia.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej zobowiązują się do sfinansowania tylko jednego szkolenia       w ciągu roku i do pokrycia następujących kosztów związanych z wnioskowanym szkoleniem:

1) zakupu szkolenia,

2) koniecznych badań lekarskich, psychologicznych

3) stypendium szkoleniowego,

4) egzaminu zewnętrznego/państwowego,

 

natomiast Urząd nie pokrywa:

1)kosztów przejazdu na szkolenie i z powrotem,

2) kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

 

Wnioski na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną, do pobrania poniżej lub w siedzibie Urzędu- pokój nr 22.

 

PUP zastrzega sobie prawo do zmiany kryteriów kwalifikowania na w/w szkolenia, z przyczyn od nas niezależnych,
w tym otrzymania niższych środków finansowych niż przewidywane.

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20.04.2004 roku (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1065 z późn. zm.)*
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybów i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz.667 z późn.zm.)
  3. Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej dot. organizacji szkoleń.

 

 

Aktualność dodana przez: PUP (2018-01-19 07:42:16) , zredagowana przez: PUP (2018-01-19 07:42:53)
Data wydarzenia : 2018-01-15
Data publikacji : 2018-01-19

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/wydarzenie/185/nabor-na-szkolenie-fp