Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności i wydarzenia » Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków
Statystyki graficzne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej zaprasza Pracodawców do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Społecznego.

 

 

Wnioski można składać:


 od dnia 19.02.2018 r. od godziny 7:00 do dnia 23.02.2018 r. do godziny 15:00

 

  • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 31,  pok. 30 - sekretariat  (II piętro) lub
  • w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Jednocześnie informujemy, że wnioski w formie elektronicznej przesłane przed godz.7:00 dnia 19.02.2018r. będą traktowane jak wnioski złożone przed terminem naboru, czyli nie zostaną rozpatrzone.

 

Do składania wniosków zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu suskiego oraz spełniają przynajmniej JEDEN Z PRIORYTETÓW  wydatkowania środków KFS  w 2018 roku,  ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy tj.:

 

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

 

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

 

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

ad. 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych  w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (dotyczy zawodów deficytowych ujętych w barometrze zawodów dla powiatu suskiego lub województwa małopolskiego).
 

WAŻNE:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i kryteria oceny wniosków znajdują się w załączonych poniżej Zasadach przyznawania środków z KFS w 2018 roku.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy PUP w Suchej Beskidzkiej w pok. 22 (II piętro) lub pod nr tel. 33/870-89-22.

 

 

Aktualność dodana przez: PUP (2018-02-09 12:20:35) , zredagowana przez: PUP (2018-02-13 11:13:28)
Data wydarzenia : 2018-02-19
Data publikacji : 2018-02-09

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsuchabeskidzka.pl/wydarzenie/192/krajowy-fundusz-szkoleniowy-nabor-wnioskow